EnglishPolski

Zaawansowane wyszukiwanie | Składnia zapytań

Poliqarp

Poliqarp jest darmowym (swobodnym) zestawem narzędzi do przeszukiwania dużych korpusów. Poliqarp jest obecnie rozwijany w ramach projektu SourceForge pod adresem http://poliqarp.sourceforge.net/.

Poliqarp 1.0 jest dostępny tutaj w postaci:

Nowsze wersje Poliqarpa mogą być dostępne pod adresem http://poliqarp.sourceforge.net/.

Błędy w działaniu wyszukiwarki można zgłaszać w jej systemie śledzenia błędów.

Prace opisujące Poliqarpa można znaleźć na stronie Publikacje: